Умението да пишеш есе: Практически съвети за Структура и Бонус съдържание

Умението да пишеш есе: Практически съвети за Структура и Бонус съдържание

Как се пише есе

Практични и полезни съвети 

 

 • Каква е композицията на есето?
 • Кои са стъпките за написването му?
 • По какъв начин есето ще бъде интересно за останалите?
 • Как да подредиш идеите си?

 

 

Какво представлява есето

 

Думата есе произхожда от френски език (“essai”) и означава опит. Споделянето на този опит намира приложение в писмената форма, в която от основно значение е личната оценка и мнение по даден проблем от всякакво естество. В неговата същина са всички доказателства и разсъждения, с които авторът ще успее да защити позицията си.

 

В миналия век писането на есе се считало за интелектуално и престижно занимание, като много често различни творби се определяли като есе, а сега се свързва най-вече с писането на ученически текстове.

 

Предимството на този тип творба е, че позволява свобода на изказа или накратко казано - “да излееш душата си” върху лист хартия. Въпреки това, голяма част от учениците изпитват затруднение и си задават въпроса: “Как да започна?”. Тази статия има за цел да даде насоки, които ще бъдат в помощ за неговото написване.

 

Какво пита заглавието 

 

На първо място е нужно да вникнеш в поставена тема, като е добре да прецениш какво точно се изисква от теб:

 

 • да анализираш
 • да критикуваш
 • да сравняваш
 • да защитаваш

 

 

 

В дадена тема: ”Представите за свободата в миналото и днес” например би могло да се съчетае всичко от горенаписаното.

 

Как да започнеш

 

По наблюдения началото е най-трудно, но всъщност има различни варианти, които може да използваш, за да поставиш въвеждащата част и да грабнеш вниманието на читателя:

 

 1. Тълкуване на ключови думи, заложени в заглавието. В тема: ”Моралът като форма на отговорност” би могло да се изясни какво точно означава морал. 

 2. Да започнеш с цитати или реторични въпроси, които имат пряка връзка по темата.

 

Ако вземем същата тема за пример, може да вмъкнеш следния цитат:

“Моралните принципи не позволяват да се живее според законите”. След поставянето му е добре накратко да коментираш думите, за да не се окаже, че това е цитат, “захвърлен” някъде из пространството.

 

 

 

 

 1. Да представиш накратко лична история.

 

Ако се насочиш към този вариант, трябва да се има предвид, че “споделянето” на ситуация, не трябва да се превръща в подробен преразказ, а само да се фиксират ключовите моменти, свързани с проявлението на морала (в конкретния случай). 

 

 1. Да разгледаш темата през призмата на съвременния свят. 

 2. Да разгледаш епохата, периода или автора накратко (ако е литературно есе).

 

* Нека се има предвид, че това не са всички варианти, а само част от тях. Колкото по-нестандартно е началото, толкова по-добре. 

 

 

Как да грабнеш вниманието у читателя

 

 1. Наблягай на личното мнение. Изтъквай какво мислиш ти, как го виждаш, а не как го възприемат останалите.
 2. Разглеждай темата във възможно най-много аспекти.
 3. Посочвай примери от книги, филми по начин, по който ти ги възприемаш и така, както ти би ги обвързал с темата.
 4. Служи си с метафоричност на изказа.
 5. Описвай изводи, които лично ти си направил от казаното.
 6. Отправяй въпроси към читателя.
 7. Спазвай правилата в БКЕ (Българския книжовен език).

 

 

Какво не трябва да използваш

 

 1. Не използвай клишета и клиширани изрази: “според мен”, “по мое мнение”, “аз мисля” , “в днешно време”, “хората казват, че” и др.
 2. Не употребявай повторения. Заменяй ги с подходящи синоними.

 3. Не съставяй само кратки изречения.

 

Нека съпоставим дълго с кратко:

 

Пример 1: “Моралът е съвкупност от качества, действия и постъпки на човека, които определят възгледи, виждания и отношение както към останалите, така и към  самия себе си.

 

Пример 2:  Моралът е съвкупност от качества, действия и постъпки на човека. Те определят възгледи, виждания и отношение както към останалите, така и към самия  себе си.

 1. Не преповтаряй една и съща идея.

 2. Не си служи в вулгаризми, диалекти и жаргони.

 

 

Задължителни структурни елементи:

 

Увод 

Това е въведението в темата, за което споменахме по-горе. 

 

Теза

Основният елемент в текста, в който трябва да се откроява главното становище на автора. Тя трябва да бъде ясно формулирана, кратка (около 4-5 изречения), без подробности и размишления, тъй като те ще послужат за същинската част. В нея не се поместват цитати. Накратко - в тезата твърдиш нещо, което се очаква да защитиш. 

 

Същинска част

Най-дългата част, която се състои от подтези - онези различни аспекти, през които ще разгледаш темата. 

 

 

 

Пример: 

 

 • 1 подтеза: Връзката на морала с принципите.
 • 2 подтеза: Връзката на морала с поведението и отношението с останалите.
 • 3 подтеза: Моралът и успеха.
 • 4 подтеза: Моралът и любовта.
 • 5 подтеза: Моралът и общоприетите норми.

 

По всяка подтеза трябва да се разсъждава добре, като преминаването към следваща се осъществява плавно, за да не изглежда текстът разкъсан. Използвай подходящи аргументи, давай примери, споделяй житейски ситуации, вмъквай цитати и не забравяй, че всяка нова мисъл се пише на нов ред.

 

Антитеза  

Не е сред задължителните елементи, а е във връзка с предпочитанията на автора. Представлява обратното на първоначалното твърдение. Ако избереш да включиш антитеза в текста, трябва отново да я защитиш с няколко подтези.  

 

Заключение

Финалната част на есето. За да имаш добър завършек, най-удобният вариант е да споделиш възгледите и вижданията си от написаното, да направиш лични изводи, с които да предизвикаш размисъл у читателя.
Бонус съвети 

 

Схема на есето

Има вариант, в който предварително на лист хартия може да нахвърлиш свои идеи, за да ти бъде по-лесно, по-систематизирано и за да си сигурен, че ще напишеш всичко, което желаеш да кажеш. За тази цел в средата на листа изписваш темата, а отстрани всичко, което ти хрумва като идеи - било то под формата на асоциации, въпроси или пък твърдения.

 

 

Напиши текста първо на чернова

Това е момент, който често се пренебрегва, но е препоръчително, тъй като, докато пишеш, може да ти хрумнат други идеи - да поразшириш, да премахнеш или да коригираш някои места. В този случай текстът ще бъде многократно редактиран, а видът му няма да бъде никак прилежен. Ето защо е желателно прехвърлянето от чернова на белова.

 

 

В заключение на всичко казано до тук нека изясним, че писането на есе не е  толкова трудна и невъзможна за изпълнение задача. Първите две или три творби вероятно няма да бъдат толкова впечатляващи, но всяка следваща ще бъде все по-добра. Напредъкът и добрите резултати ще те мотивират допълнително, а желанието да продължиш да твориш ще бъде все по-осезаемо. Василена Петкова
учител по български език и литература
СУ ”Св.Паисий Хилендарски” Пловдив

Автор: Admiral Newspaper Admiral Newspaper 116 Пъти прочетена

0 коментари

Оставете коментар

Най-четени

Прочети още:

Мая Манолова внесе колективен иск срещу мобилните оператори от 3000 страници

Мая Манолова внесе колективен иск срещу мобилните оператори от 3000 страници

България
Ан Хатауей и Адам Шулман си направиха еднакви татус

Ан Хатауей и Адам Шулман си направиха еднакви татус

Шоубизнес