Край на зубренето и нов модел тестове по образец PISA

Край на зубренето и нов модел тестове по образец PISA

С последните обявления от Министерството на образованието и науката (МОН) за промени в образователната система в страната, светят нови перспективи за учениците. Планът е да се въведат повече практически задачи в тестовете, с цел по-добра подготовка на учениците за живота след завършване на училище. Въпреки обещанията за подобрение, обаче, стана ясно, че резултатите от последните тестове PISA, оповестени вчера, са най-ниските до момента.

 

Деветокласниците от България се класират последни по математика в ЕС и предпоследни по четене. И това несъмнено подчертава неуспеха на образователните реформи, провеждани в последните десет години. Реформите, обещавали по-практически насоченост и подготовка за живота, не само че не доведоха до подобрение, но, напротив, резултатите се ухудшиха.

 

Истинският проблем, обаче, не е в самия формат на тестовете, а в липсата на глобална концепция за българското образование. Недостигът на ясна визия за целите и съдържанието на образованието пречи на системата да произвежда добре подготвени и компетентни граждани. Вместо това, промените се фокусират върху повърхностни аспекти, като изпитни формати и програми, без да се обръща внимание на съдържанието и качеството на образованието.

 

Една от основните пречки е историческата нестабилност в образованието. Честите смяни на министри и постоянните реформи, въпреки добрите намерения, само водят до хаос и липса на непрекъснатост в развитието на образователната система.

 

На практика, училищата в момента се фокусират върху подготовката за изпити, вместо да предоставят истинско образование. Учениците се учат да се справят с тестове, вместо да развиват умения, необходими за успешен живот и кариера. Учителите, от своя страна, често се свеждат до аниматори, а учебниците са небалансирани и тежки.

 

За да се постигне реална промяна в българското образование, необходимо е да се преосмисли отношението към него и да се разработи ясна стратегия за бъдещето. Това изисква стабилност в управлението на образователната система и инвестиции, които подкрепят качествено образование.

 

Новите предизвикателства, включително въвеждането на нов модел тестове, трябва да бъдат съпроводени от фундаментални промени в съдържанието на учебните програми и методите на обучение. В противен случай, образованието в България ще продължи да бъде по-криво от наклонената кула в Пиза.

Автор: Admiral Newspaper Admiral Newspaper 11 Пъти прочетена

0 коментари

Оставете коментар

Най-четени