Гъвкаво управление чрез обучения

Гъвкаво управление чрез обучения

Как корпоративните обучения повишават ефективността на екипа?

 

През последното десетилетие се усеща полъха на промяната в начина на работа в компаниите в България. Променят се взаимодействията между:

 

 • работодател - служител;
 • служител - клиент и
 • вътрешната комуникация между отделите. 

 

Бизнесите все повече полагат усилия към изграждането на стабилна работна среда за служители си. Настъпи моментът на осъзнаване, че бизнес целите, производителността и продажбите са резултат не само от добро продуктово позициониране, но и на човешкия ресурс, който случва всички тези процеси. В подкрепа на тази теза се произнасяa Петя Балкански експерт бизнес развитие и стратегическо позициониране на бранд като отбелязва, че промените в начинът на управление на служителите са решаващи за постигането на устойчиви резултати.

 

Колкото и стремглаво корпоративния свят да върви към дигитализация, все още сред малките и средните предприятия, основните и второстепенни функции се изпълняват от служителите. Много процеси не са роботизирани и все още колкото и да разчитаме на технологичните предимства, комуникацията и взаимодействието между хората остава на преден план. Затова фокусът върху развитието на качествата на персонала е средство за постигане на целите на компанията.

 

Сред българските фирми все още стои въпросът дали обученията са иновационен похват за гъвкаво управление или привилегия на фирми с чуждестранен подход, ще разгледаме детайлно предимствата им. 

 

 

Съществува ли съвършения служител или фирмите трябва сами да си го създадат? 

 

Предвид спецификите на всеки бизнес, по-вероятният отговор е, че работната среда го създава. Добър пример за инвестиция в служителите е предоставянето на регулярни обучения. Те са помощен инструмент и част от корпоративните практики на работодателите да повишат ефективността на екипите си. Оправдано е предприятията да инвестират в знанията и способностите на служителите си, както и в подобряване на комуникационните им умения. Тези решения могат да бъдат подкрепени с различни аргументи. Мотивите могат да бъдат:

 

 • подобряване качеството на работа
 • налагане на висок стандарт сред конкурентите
 • задържане на качествен персонал

 

Днес е по-трудно от всякога да се открият служители с подходящи качества спрямо индустрията, и е почти невъзможно да бъдат задържани дългосрочно. Една от възможните причини е, че фирмите в търсене на персонал предлагат все по-интересни програми и бонус пакети към възнагражденията. Като добавим и все по-разпространените практики за гъвкаво работно време, изборът на работодател от страна на потенциалните кандидат-служители, е богат и разнообразен. Затова ако първата стъпка е изпълнена и екипът е изграден – трябва да се премине към следващата – задържане.

 

Изграждане на Екип > Задържане на Екип

 

 

Узрели ли сме достатъчно, за да признаем, че устойчивият бизнес расте заедно с екипа си? 

 

Отговорът е положителен, ако приемем, че постигането на бизнес целите е бързо постижимо, ако в предприятията се развиват хората, за да застанат лоялно зад идеите на работодателите си. В същината си опорните точки в обученията и методиките, които се прилагат залагат на доразвиване на лични качества и фундаментални умения, нужни за всяка роля в организациите. Акцентът пада върху уменията за: 

 

 • ефективна комуникация, 
 • контролът над емоциите и 
 • увереността. 

 

При провеждането на регулярни обучения на служителите се предоставят различни похвати, с които да се повиши качеството на работата, което рефлектира положително върху фирмените цели. Корпоративното обучение се адаптира към променливата бизнес среда чрез гъвкави програми, акцентиращи на дигиталната трансформация и персонализирано обучение, отговарящи на специфичните нужди на всяко предприятие. Уникалните изисквания на компаниите са в основата за изграждането на индивидуални програми, адаптирани към конкретния бизнес контекст. Фокусът е върху практически умения и включване на разнообразие от обучителни методи, за да отговорят на различните стилове на учене и възприемане на служителите. 

 

Сред най-предпочитаните корпоративни обучения, са тези насочени към взаимодействията с хора:

 

 • „Обслужване на клиенти“, 
 • „Повишаване на продажбите“, 
 • „Овладяване на конфликти“ и 
 • „Успешно управление на екипи“, 
 • “Развиване на лидерски качества“. 

 

Благодарение на тяхната ефикасност се подобряват комуникационните умения и емпатията, които са ключови за разрешаването на конфликти. Обслужването на клиенти заема първо място сред факторите определящи лоялността на клиентите с цели 74%, според Форбс (2024)

 


Работещите стратегии за управление на конфликти включват отворена комуникация, медиация и обучение на служителите в умения за разрешаване на конфликтни ситуации. Също така, сред методиките на обученията са техники за адаптивност и гъвкавост, необходими в бързо променящата се работна среда. 

 

Тренингите, които са специално насочени към Лидерите в организациите - осигуряват знания и инструменти за адаптация към динамичната бизнес среда, като развиват умения за стратегическо планиране и гъвкаво реагиране на промени. Като примери за успешни учебни програми можем да вземем практиките, които комбинират технологични иновации с традиционни методи на обучение, като симулации и интерактивни методологии. Чрез иновативни подходи и ролеви игри се задействат различни сценарии, според които Лидерите могат „да влязат в обувките на екипите си“. Използват се и различни похвати за мотивиране на служителите с акцент към създаване на среда на доверие и мотивираща работна атмосфера.

 

Основните причини за промяната на лидерския стил, може да разгледаме и в статистиката на Research.com

 Тези фактори се взимат предвид, за да се  подготвят ефективни корпоративни обучения.

 

 

Анализ и Проследяемост на Резултатите от Корпоративните обучения

 

След всяко проведено обучение е важно да има проследяемост и оценка. 

 

Ефективността на обучението се оценява чрез анализ на резултатите от него, обратна връзка от служителите и измерване на подобрения в работната производителност. С поглед към бъдещите тенденции се очаква в корпоративното обучение да бъдат включени по-голяма интеграция на цифровите технологии, персонализирани обучителни пътеки, както и акцент върху социалната и емоционална интелигентност.

 

Според Лилия Вълчева експерт в областта на корпоративните обучения, счита, че предоставянето на обучения повишаващи квалификацията, прибавят допълнителна стойност към стандартните придобивки за служителите. Инвестицията в екипа има възвращаемост не само при директно изпълняване на работните им задължения, но и служителите се превръщат в посланици и „жива“ реклама на бранда. Този резултат директно рефлектира върху ефективността на екипите.

 

Придавайки по-висока важност на своята роля в компанията, служителите автоматично подобряват комуникацията си с клиентите. Търговците по-уверено представят предимствата и уникалните характеристики на предлаганите продукти и услуги, и респективно повишават продажбите. Общата производителност на екипа се повишава, тъй като служителите оценяват предимствата на работно си място и искат да продължат развитието си в предприятието. 

 

С поглед към добре развитите европейски държави, пример е Швейцария, която  държи челно място в класацията и доказва ефективността от корпоративните обучения.
Източник: Adult Education Survey, Eurostat, 2021

 

 

След регулярно провеждани обучения, страните Работодател - Служител - Клиент са в печеливша позиция. Работодателят има по-високо квалифициран персонал, клиентът е получил по-добра интеракция с организацията, а служителите освен, че са подобрили уменията си, демонстрират по-високи нива на лоялност към работодателя, тъй като е инвестирал в тяхното развитие.

 


 

Бонус съвет: 

Изследвайте нуждите на екипите Ви, чрез вътрешна анкета кои умения желаят да подобрят. Установете как тези умения пряко ще влязат в действие в работния процес. Обединете сходните нужди на служителите в отделни групи и се свържете със специалисти, които да проведат обученията. 

 


 

Статията подготвиха:
Лилия Вълчева и Петя Балкански от The Excellence Academy, експерти в областта на бизнес обученията.

 

Автор: Admiral Newspaper Admiral Newspaper 180 Пъти прочетена

0 коментари

Оставете коментар

Най-четени

Прочети още:

Българската православна църква почита днес свети Георги Победоносец

Българската православна църква почита днес свети Георги Победоносец

България